USAYSAD Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz üye değil misiniz?
Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Parolanızı mı unuttunuz?
Buraya tıklayın
Günlük Ziyaretçi
Ziyaretçi : 86442
Site1245 gündür açık
69 ziyaretçi / gün
Hoş Geldiniz


E-NABIZ UYGULAMASININ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE HASTA MAHREMİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Yusuf Yalçın İLERİ -- Yrd.Doç.Dr. Ayhan ULUDAĞ
SURİYELİ MÜLTECİ KAMPLARININ BULUNDUĞU İLÇELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Öğr.Gör.Dr. Hüseyin ERİŞ--Öğr.Gör. Suzan HAVLİOĞLU, -- Uzm. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN -- Öğr. Gör. Sümeyye ÖZMEN
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ VE HEKİMLERİN MOTİVASYON ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Gürkan Kolaylı -- Doç. Dr. Fatma Lorcu
BİR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GÜNDÜZ UYKULULUK HALLERİNİN EPWORTH UYKULULUK ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öğt.Gör.Dr., Fatih ORHAN -- Uzm, Selahattin AKYÜZ -- Öğt.Gör.Dr., Şemsettin VAROL -- Öğt.Gör.Selahattin TUNCER
ÖRGÜTSEL SİNİZMİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bio.Emrullah İNCESU -- Dr. Mehmet YORULMAZ -- Uzm. Hasan EVİRGEN
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANAN DURUMSAL LİDERLİK STİLLERİ (ANKARA’DA BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ) Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK -- Araş. Gör. Ece DOĞUÇ -- Araş. Gör. Gamze ARIKAN
SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANINDA ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARININ ROLÜ Prof. Dr. Emine ORHANER